Manipulant

INSTRUIREA PERSONALULUI IMPLICAT

Domeniu de aplicare
Persoanele angajate de factori implicați citați în capitolul 1.4, al căror domeniu de activitate include transportul de mărfuri periculoase, trebuie să fie instruite pentru a corespunde exigențelor domeniului lor de activitate și de responsabilitatea impusă în timpul transportului de mărfuri periculoase. Angajații trebuie să fie instruiți în conformitate cu 1.3.2 înainte de asumarea responsabilităților și pot îndeplini atribuțiile pentru care nu au primit încă instruirea necesară numai sub supravegherea directă a unei persoane instruite. Instruirea trebuie să trateze de asemenea, dispozițiile specfice de securitate în cazul transportului de mărfuri periculoase enunțate în cap. 1.10.

 
Nota 1: În ceea ce privește instruirea consilierului de siguranță, a se vedea 1.8.3 în locul prezentei secțiuni.
Nota 2: În ceea ce privește instruirea echipajului vehiculului a se vedea capitolul 8.2 în locul acestei secțiuni.
Nota 3: Pentru pregătirea profesională referitor la clasa 7, a se vedea de asemenea și 1.7.2.5.

Natura instruirii

Instruirea personalului trebuie să aibă următorul conținut, în funcție de responsabilitățile și funcțiile persoanei în cauză.
 
Sensibilizarea generală
 
Personalul trebuie să cunoască bine prescripțiile generale ale reglementării referitoare la transportul mărfurilor periculoase.
 
Instruirea specifică
 
Personalul trebuie să primească instruire, adaptată exact la funcțiile și responsabilitățile respectivelor persoane, bazată pe prescripțiile generale ale reglementării privind transportul mărfurilor periculoase. În cazul în care în transportul mărfurilor periculoase intervine o operațiune de transport multimodal, personalul trebuie să fie la curent cu prescripțiile referitoare la celelalte moduri de transport.
 
Instruirea în domeniul siguranței

Instruirea personalului trebuie să acopere riscurile și pericolele prezentate de mărfurile periculoase, proporțională cu riscul de rănire sau de expunere rezultată dintr-un incident petrecut pe parcursul transportului mărfurilor periculoase, inclusiv în timpul încărcării și descărcării.
 

CURS CONTRA COST PENTRU MANIPULANT - MARFĂ PERICULOASĂ.