Servicii


Oferta de servicii


Apelând la serviciile care pot fi oferite de către TRAINING SOLUTION ADR putem enumera câteva din avantajele pe care le puteţi obţine:

Economisire de timp

Nu pierdeti timp răsfoind legislaţia în domeniu care este foarte stufoasă şi complexă. Monitorizarea prescripțiilor referitoare la mărfurile periculoase frecvența săptămânală sau când este cazul. Cunoaşterea reglementărilor în acest domeniu – personalul nostru este informat cu privire la ultimele legi acorduri, ordonanţe noi apărute în acest domeniu.


Instruirea personalului

Instruirea personalului implicat în procesele de manipulare, depozitare și transport ale mărfurilor periculoase la fiecare doi ani instruire inițială cu eliberare de certificat sau card instruire, iar dacă apar noutăți, perfecționarea poate fi lunară sau trimestrială (inclusiv suport curs).


Documentaţie profesionistă

Documentele necesare conform Acordului ADR, training, inspecții, rapoarte în cazul producerii unui accident sau incident, rapoarte anuale, rapoarte audit. Intocmirea raportului anual destinat firmei sau dacă este cazul, autorităților publice locale frecvență anual. In situatia producerii unui incident/accident, întocmirea unui raport de incident/accident destinat firmei sau unei autorităti publice locale, când este cazul.


Training/cursuri

Training/ cursuri contra cost manipulant mărfuri periculoase, consilier ADR frecvență anual sau când este cazul.


Elaborare, actualizare proceduri incarcare, descarcare

Elaborarea sau actualizarea procedurilor de manipulare, pregatire de transport și încărcare ale mărfurilor periculoase - frecvența săptămânală sau când este cazul.


Suport

Suport către reprezentații companiei în ceea ce privește implementarea procedurilor de manipulare și depozitare ale mărfurilor periculoase pentru soluții speciale, sau coordonări- când este cazul.


Instruirea personalului conform standardelor europene

Personalul dumneavoastră va fi instruit periodic cu privire la expedierea, producerea, distribuţia, primirea, depozitarea, manipularea şi transportul mărfurilor periculoase conform legislaţiei din domeniul mărfurilor periculoase efectuat de specialist (doctor și formator în ADR).


Inspecție periodică

Inspecție periodică pe linie internă conform reglementărilor ADR frecvență semestrial.


Consultanţă

Consultanţă privind depozitare-transport a mărfurilor periculoase ADR


Comunicarea de noi reglementări

Comunicarea de noi reglementări publicate - frecvența săptămânală sau lunară.


Raport audit

Raport audit, frecvență anual


Cursuri specializate


TRAINING SOLUTION ADR vă pune la dispoziţie contra cost:


icons_cursuri_adr

Cursuri specializate ADR (manipulant, conducător auto, Consilier ADR)

icons_cursuri_suport

Materiale, suport de curs, broşuri, cărţi specifice acestui domeniuRezolvarea neconformităţilor
din firmă


Conform reglementărilor din Uniunea Europeană firmele care primesc, expediază, transportă, intermediază, manipulează, depozitează mărfuri periculoase trebuie să aibe unul sau mai mulți Consilieri ADR care:
 • Să asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, referitor la activităţile întreprinderii cu privire la transportul, depozitarea, manipularea, expedierea, primirea mărfurilor periculoase. Raportul anual se păstrează timp de 5 ani şi este pus la dispoziţia autorităţilor naţionale, la cererea acestora.
 • Să asigure redactarea unui raport de incident/accident destinat conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, în situaţia producerii unui incident de marfuri periculoase. Raportul se păstrează timp de 5 ani şi este pus la dispoziţia autorităţilor naţionale, la cererea acestora
 • Din punctul de vedere al respectării Acordului A.D.R. care prezintă reglementările din Uniunea Europeană şi care instrumentează ceea ce se petrece într-o firmă care primeşte, expediază, transportă, manipulează putem reţine următoarele:
 • Trebuie realizate inspecții pe linie internă privind monitorizarea mărfurilor periculoase
 • Instruire periodică a personalului care lucrează cu mărfuri periculoase.
 • Documentele necesare conform Acordului ADR pentru personalul care lucrează cu mărfuri periculoase. Toate aceste documente sunt necesare la audit pentru a demonstra monitorizarea continuă a mărfurilor periculoase.
 • Să monitorizeze următoarele practici și proceduri privind activitățile vizate în conformitate cu reglementările din Uniunea Europeană şi România:
 • procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mărfurilor periculoase transportate;
 • procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mărfurilor periculoase sau în cursul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;
 • faptul ca angajaţii întreprinderii au o pregătire adecvată (sunt instruiţi periodic) şi că această pregătire este înscrisă într-un proces verbal;
 • punerea în practică a unor proceduri de urgenţă adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitatii în timpul transportului, manipulării mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;
 • investigarea şi, dacă este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infracţiunile grave constatate în cursul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;
 • aplicarea unor măsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infracţiunilor grave;
 • verificarea faptului că personalul însărcinat cu transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase dispune de proceduri şi reguli de lucru detaliate;
 • aplicarea unor măsuri de sensibilizare la riscurile în legatură cu transportul,manipularea, depozitarea sau încărcarea şi descărcarea mărfurilor periculoase;
 • aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenţa documentelor şi a echipamentelor de securitate care trebuie să însoţească transporturile şi conformitatea acestor documente şi echipamente cu prevederile reglementărilor în vigoare;
 • aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operaţiile de încărcare şi descărcare.

Contacteză-ne!


Venim în întâmpinarea ta cu cele mai bune soluții din domeniu


Contact