Servicii

• Întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea licenţei de transport mărfuri periculoase.

• Consultanţă privind echiparea conform Acordului A.D.R. a autovehiculeleor pentru transportul mărfurilor periculoase.

• Întocmeşte documentaţia necesară la expedierea mărfurilor periculoase.

• Consultanţă pe probleme privind manipularea, depozitarea şi transportul mărfurilor periculoase.

• Asigură pregătirea continuă profesională a personalului angajat în probleme privind manipularea, depozitarea şi transportul mărfurilor periculoase.

• Asigură redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, referitor la activităţile întreprinderii cu privire la transportul mărfurilor periculoase.

• Investighează şi, dacă este necesar, redactează rapoarte privind accidentele, incidentele sau infracţiunile grave constatate în cursul transportului mărfurilor periculoase.